Pappersbärkassar

Hur miljövänligt är egentligen pappersbärkassar? I dagens samhälle är miljöfrågan en mycket het debatt, som nästan alla har något att tillägga i. Folk menar att människan är alldeles för miljö omedvetna. Detta påstående är också till viss del sant. Men även de som beskriver sig själv vara miljömedvetna, glömmer ofta en sak, pappersbärkassar.

Att de flesta tror att pappersbärkassar är miljövänligt är inte särskilt konstigt, med tanke på att pappersbärkassen kommer från en förnybar källa och är dessutom återvinningsbara, så på pappret låter det faktiskt också bra. Problematiken finner man inte förens man går lite djupare, till själva produktionsprocessen. Tillverkandet av pappersbärkassar kräver både en högre grad energi och transportering i jämförelse med dess omtalade broder – plastpåsen.

Men detta betyder inte att du skall sluta använda pappersbärkassar, för att sedan gå till nästa. Faktum är att det inte finns någon form av bärkassar som är hundra procentigt miljövänlig. Ingen är bra, varken tygpåsar, plastpåsar eller pappersbärkassar. Trots detta lägger människor ner otroligt mycket tid på att hålla sig så miljövänliga som möjligt, t.ex. genom att endast använda pappersbärkassar istället för plast och så vidare. Frågan är om vi kanske lägger ner lite för mycket tid, som vi egentligen skulle kunna använda för att hitta innovativa lösningar på miljöproblemet?

Förvisso är detta bara ett av många sätt att se problemet från. Tänker man på miljöproblemet och det vi diskuterat, skulle kanske en blandning mellan att vara miljömedveten i det vardagliga samhället, samtidigt som man försöker hitta på innovationer för hållbar utveckling, vara det mest främjade förhållningssättet. Men då gäller det fortfarande att uppmärksamma sin medmänniska om att inte lägga ned sin tid på fel håll, som i pappersbärkassar, eller rent generellt i bärkasse frågan.

Men hur gör man detta då? Hur skall man veta vad som är rätt respektive vad som är fel? Båda dessa frågor är typiska, men besvarar sig själva egentligen. Vad som istället bör beaktas är hur fel det blir när man försöker få människan att arbeta för miljön och ge dem fel instruktioner, för då blir det inget resultat trots arbetet. För att kunna hjälpa miljön måste vi därför vara väl informerade. Diskussion om pappersbärkassar var egentligen bara ett exempel med syfte att illustrativt peka på problematiken. Vad som gäller nu, är att du vågar ta ställning. Gör ett klokt val genom att ta vara på din tid!

Comments are closed.