Bärkassar plast

Varför väljer de flesta att ta bärkassar i plast när de handlar? I nästan alla fall när vi handlar i mataffärer, så väljer vi att ta bärkassar i plats framför bärkassar i papper. Så vad är egentligen anledningen bakom detta?

Vi kan börja med att säga att bärkassar i plats används mest i mataffärer men även i vanliga affärer, som t.ex. klädbutiker. Men varför använder vi just bärkassar i plats? Förmodligen kan denna fråga besvaras med att säga att de går att kostymera efter eget behag, och nu undrar du säkert också vad som menas med ”kostymera efter eget behag”. Detta kan besvaras med endast ett ord – marknadsföring.

När man väljer att använda bärkassar i plats ges också möjligheten att kostymera den för bästa möjliga marknadsföring. Det betyder att du kan välja att använda radikala färger för att få din logotyp på kassen att bli så ”synlig” som möjligt. Ett annat exempel är att bara ha en färggrann logotyp och resten av bärkassen neutral. Oavsett, så ges denna valmöjlighet endast om du väljer att ha bärkassar i plast!

Men är marknadsföring det ända bärkassar i plast är bra för? Självklart är svaret nej. Bärkassar i plast är dessutom bra eftersom de kostar så pass lite energi att producera. Tro dock inte att det är mer miljövänligt att använda bärkassar i plast nu. I självaverket finns det ingen variant som är miljövänligare än den andra.

Frågan är om detta egentligen räcken för att besvara den ställda frågan? Nej inte riktigt. Vad som saknas är att bärkassar i plats och väljs oftast på grund av att den kan återanvändas i hemmet. Tänker man på det är det faktiskt ganska logiskt. Hur många gånger utav tio kommer du att välja bärkassar i plats som sop påse? Förmodligen runt sju till nio gånger.

Vad vi kan slutligen kan konstatera är att bärkassar i plats oftast använder för två olika syften: Marknadsföring samt återanvändning. Vi får dessutom inte heller glömma att bärkassar i plats är mycket enklare att producera och sparar därför mycket energi. Förhoppningsvis har denna korta beskrivning gett dig som läsare lite mer insikt i varför vi väljer att använda bärkassar i plats. Kom ihåg att det faktiskt inte spelar någon roll vilken sorts bärkasse du använder, så sluta inte använda bärkassar i plast!

Comments are closed.